คณะกรรมการศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีการสกัดกั้นจับกุมการลำเลียงล็อตใหญ่หลายครั้งทำให้การแพร่ระบาดลดลง ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ประชาชน ทำบุญปล่อยพันธุ์พันธุ์ปลานิล 6 แสนตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายไปจากผลกระทบภัยแล้ง ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ประชาชน ปล่อยพันธุ์พันธุ์ปลา กว่า 1 ล้านตัว ลงในอ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายไปจากผลกระทบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้า ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงดีเด่นระดับจังหวัดหวังกระตุ้นชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

ข่าวเด่น

image
image
ร้านกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ชุมพล
image
ผัดไทยห้วยราช
image
รำตรด/รำตรุษ /เรือมตรษ/มรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ
image
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2564

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image