จ.บุรีรัมย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับตลาดปลอดโฟมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุน ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าพิสูจน์สิทธิในที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำส่วนราชการร่วมกันเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป รวมจำนวน 175 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (Buriram Cycling Championship 2021) แบบ New Normal

ข่าวเด่น

image
image
ร้านกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ชุมพล
image
ผัดไทยห้วยราช
image
รำตรด/รำตรุษ /เรือมตรษ/มรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ
image
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2564

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image