จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ประชาชนจิตอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ที่แปลงเกษตร โคกหนอง พัฒนาครัวเรือนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งกำหนดพื้นที่ควบคุม หลังจากพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม และมีผู้สัมผัสเสี่ยงเป็นจำนวนมาก

ข่าวเด่น

image
ร้านกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ชุมพล
image
ผัดไทยห้วยราช
image
รำตรด/รำตรุษ /เรือมตรษ/มรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ
image
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2564

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image