โรงพยาบาลนางรอง เตรียมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม เพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

โรงพยาบาลนางรอง เตรียมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม  เพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
     วันนี้ ( 22 ก.ย. 64 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก กับ นายเชาว์วรรธน์  ศริพันธ์โนน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนางรอง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,796 ตรม. จำนวน 1 หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน วงเงินงบประมาณ 149 ล้านบาท
          โรงพยาบาลนางรองมีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ แต่ต้องให้บริการใน 10 อำเภอ โดยรอบ ประกอบกับโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ให้เป็นสาขาเพื่อรองรับผู้ป่วย ปัจจุบัน โรงพยาบาลนางรองมีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 428 เตียง มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการวันละกว่า 1,200 คน รวมทั้งญาติและบุคลากร จะมีคนเข้าออกโรงพยาบาลวันละกว่า 4,000 คน  และยังมีแนวโน้มผู้เข้ามาใช้บริการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
         ขณะนี้ มีการสร้างอาคารเกือบเต็มพื้นที่แล้ว ผู้บริหารโรงพยาบาล จึงได้ปรึกษาหาแนวทางกับผู้ว่าราชการจังหวัดและทหาร มีความเห็นตรงกัน ว่าจะต้องมีการก่อสร้างอาคาร หรือขยายอาคารผู้ป่วย เพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วย และ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลนางรองครั้งนี้ จะสามารถให้บริการกับประชาชนได้สะดวก มีประสิทธิภาพ และลดความแออัดในอนาคตได้
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม