จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง นำร่องการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง เป็นเมืองนำร่องการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

             วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแนะนำโครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเชื่อมโยงสัญญาณจากห้องประชุมเดช สนิทวงศ์   เพื่อร่างแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน Planing guideline for living and sustainable future city : LSFC ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง เป็นเมืองนำร่องการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองนางรอง ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จากนั้นจะได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอื่นๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม