บุรีรัมย์- ทหารพราน 26 สนับสนุนพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด 19 หลังพบว่าเตียงที่ใช้สำหรับการรับรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลในพื้นที่นั้นเต็มและไม่เพียงพอ

บุรีรัมย์- ทหารพราน 26 สนับสนุนพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด 19 หลังพบว่าเตียงที่ใช้สำหรับการรับรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลในพื้นที่นั้นเต็มและไม่เพียงพอ
วันนี้( 14 ก.ค.64) พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เดินทางเข้าตรวจความพร้อมพื้นที่ การจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม ในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากเตียงที่ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ามารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลละหานทราย จ.บุรีรัมย์  นั้นเต็มจึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย 
ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดย พันเอก เกียรติศักดิ์  จารุวัฒน์  ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 จึงได้ให้โรงพยาบาลละหานทราย เข้ามาใช้พื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 24 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีเตียงไม่พอ พร้อมทั้งได้นำกำลังพลเร่งดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งอาคาร สถานที่ จัดกำลังพลขนย้ายเตียงพยาบาล ขนย้ายอุปกรณ์ด้านการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้โรงพยาบาลสนามมีความพร้อมในการเปิดใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นการลดภาระงานด้านการรักษาพยาบาล ของบุคคลากรทางการแพทย์ และเป็นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม