มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการระดับชาติและนาชาติครั้งที่ 6 “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการระดับชาติและนาชาติครั้งที่ 6 “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
    วันนี้ (6 ก.พ.66) รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ แถลงข่าวความพร้อมเตรียมจัดงานวิชาการระดับชาติและนาชาติครั้งที่ 6 “ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์ศิลป์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 6 ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จะได้จัดกิจกรรมเพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ” ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม ” ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา” 
รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 6 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ” ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ โดยนาม ” ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา” ภายในงานมีกิจกรรมแน่นตลอดทั้งวัน โดยแต่ละกิจกรรมเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นวันที่  14 กุมภาพันธ์ มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา 20 ทักษะ, การแสดงวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ, ราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน, การนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดทั้ง 3 วัน 
ในวันที่ 15 ก.พ. จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ , การประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน, การประกวดและการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ และวันที่ 16 ก.พ. จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำหรับศิษย์เก่าดีเด่น 52 ปี เพชรดีศรีราชภัฏบุรีรัมย์ และการแสดงลิเก จากคณะโด่ง
ส่วนการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่เวทีราชภัฎภิรมย์ ภายมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 - 15กุมภาพันธ์  2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป
นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจในระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ เพื่อสร้างภูมิพลังแผ่นดิน นำเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้า OTOP เข้าร่วมรับฟังแผนการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน GI พร้อมเปิดรับสมัครผู้ผลิตที่ต้องการตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ เพื่อรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการรับพื้นที่และระดับจังหวัดต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม