จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีปลงผมนาค ก่อนบรรพชาอุปสมบท 99 รูป พื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

วันนี้(13 ม.ค. 66) นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาคและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ที่หอพระไตรปฏก วัดกลางพระอารามหลวง เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยมี พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครอบครัวและญาติของผู้อุปสมบทได้ร่วมประกอบพิธีปลงผมนาคด้วยความปลื้มปิติเป็นจำนวนมาก


โดยเริ่มจากประธานทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสปรกอบพิธีขลิบผมของผู้ที่จะบวชนาควางในใบบัว ตามด้วยเจ้าภาพร่วมอุปสมบท พ่อแม่พี่น้อง ญาติ และเพื่อน ๆ ก่อนที่จะไปให้พระสงฆ์โกนผม หนวด เครา คิ้ว ให้หมดจดและอาบน้ำ นุ่งขาวห่มขาว รับประทานอาหารเย็น และอบรมเตรียมความพร้อมนาค ก่อนที่จะมีการบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ที่วัดกลางพระอารามหลวง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จะเข้าปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 15 วัน 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม