เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เน้นนำวัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ์กระทงที่ย่อยสลายง่าย กิจกรรมการรำบวงสรวง เจ้าแม่บัวลอย ชมการประกวดกระทงเล็ก นางนพมาศ และการแสดงบนเวที

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เน้นนำวัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ์กระทงที่ย่อยสลายง่าย กิจกรรมการรำบวงสรวง เจ้าแม่บัวลอย ชมการประกวดกระทงเล็ก นางนพมาศ และการแสดงบนเวที
 เมื่อวันที่  (26 ต.ค.65) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับสถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้ง 18 ชุมชน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย บริเวณคลองละลมโบราณ ลูกที่ 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยโบราณได้สืบทอดไปสู่ลูกหลาน 
ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดกระทงเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร และไม่เกิน 40 เซนติเมตร (วัดจากส่วนกว้างที่สุดของกระทง) ความสูงไม่เกิน 65 เซนติเมตร (วัดจากฐานล่างสุดรวมทุ่นจนถึงยอดที่สูงที่สุดของกระทง) ตัวกระทงสามารถใช้ทุ่นโฟมได้ แต่วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ตกแต่ง ประดับลวดลาย หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการประกวดนางนพมาศจากสาวงาม นอกจากนี้ ยังมีการการรำบวงสรวงเจ้าแม่บัวลอย จากนางรำกว่า 200 คน และการแสดงดนตรี
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม