จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         วันนี้ (13 ก.ย.65) นายไชยวัฒน์ จุลถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และปี 2565  พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 52 กองทุน และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 4 รางวัล ที่วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 -2565 ผู้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประชาชนชาวบุรีรัมย์จากทุกอำเภอร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 180 คน
            กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อวิกฤต มหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้านละ 8,000 บาท ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547- 2565 จำนวน 515 กองทุน โดยในปี พ.ศ.2564 ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน 27 กองทุน และปี พ.ศ.2565 อีก 25 กองทุน 
จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ภายใต้แนว 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 52 กองทุน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 416,000 บาท
            นอกจากนี้ ได้มีการมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ที่สามารถขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นต้นแบบ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ที่จะร่วมกันพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน จนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และความสงบร่มเย็นสืบไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม