--ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
10-11-64.pdf |


คะแนนโหวต :