ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (14 ต.ค. 2564)

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ป.ก.บุรีรัมย์) มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
สปก..pdf |


คะแนนโหวต :