ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  
ระหว่างวันที่ 2 - 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ(เสาร์ – อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :