สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างคนศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ที่อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้แก่ เยาวชน ครู อาจารย์   โดยมีนางแสงเพชร ลำไธสง  วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม


นางแสงเพชร ลำไธสง  วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์   กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างคนศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติจำนวน 4 วัน  2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประติมากรรมหุ่นฟาง และหลักสูตรประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส์  ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้พัฒนาทักษะและความสามารถด้านศิลปะ นำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ ให้มีความเหมาะสมและงานศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง สร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และจังหวัดผ่านผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม