ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และติดตามผลการปฏิบัติงานสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และติดตามผลการปฏิบัติงานสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดบุรีรัมย์  ในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมพระพุทธประโคนชัยชัยมหามิ่งมงคล ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ  ผู้แทนภาคประชาสังคม  รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์  และผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และที่ปรึกษากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการติดตามและสอดส่องดูแลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของโครงการต่างๆของทางจังหวัด ในปีงบประมาณ 2565 ของคณะกรรมการธิการ ทั้ง 3 กลุ่ม รวม 35 โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด จำนวน 28 โครงการ และโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 7 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย  การจัดทำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำต่างๆ  พร้อมทั้งได้นำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมาแจกที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้ไปศึกษา และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการติดตามและสอดส่อง ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และช่วยแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป
โดยก่อนประชุมผลติดตามผลการดำเนินการสอดส่องโครงการต่างๆ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์   ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตามรอยอายธรรมขอม ประจำปี 2564 ต.บ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  กรอบวงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท ดำเนินงาน ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA งานปักเสาไฟ เดินสายไฟฟ้าแรงต่ำใต้ดิน งานก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็กและจัดภูมิทัศน์ งานขุดลอกแหล่งน้ำดิบเดิม และงานรั้วด้านหน้า
ทั้งนี้ “พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล”  สร้างจากหินศิลาทรายปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณถนนสาย 219 บุรีรัมย์ - ประโคนชัย หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัยสร้างจากหินศิลาทราย 104 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 1,000 กิโลกรัม  ที่นำมาจากอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิตแห่งชาติ  พร้อมทั้งได้จ้างช่างชาวกัมพูชามาทำการแกะสลัก มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 24 เมตร จากพื้นดิน สร้างบนเนื้อที่ 89 ไร่  
สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของเหล่าบรรดา พ่อค้า นักธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดทั้งประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี และบริจาคเงินสร้างองค์พระ ตั้งแต่ปี 2553-2557 รวมจำนวน 30 ล้านบาท  ต่อมาได้รับได้รับงบประมาณ ทั้งงบยุทธศาสตร์จังหวัด และงบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2558 – 2565  รวมกว่า 60 ล้านบาท ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม  สร้างลานจอดรถ ห้องน้ำชาย-หญิง รองรับนักท่องเที่ยว  ปูพื้นทางเดินรอบองค์พระ ระบบไฟส่องสว่าง  ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนารองรับนักท่องเที่ยวความจุ 240 คน พร้อมห้องน้ำชาย-หญิง ตลอดทั้งปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเหมาะเป็นสถานที่สักการบูชาของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวอำเภอประโคนชัย ตลอดทั้งนักเที่ยวเที่ยว อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม