บุรีรัมย์ ตรวจสอบร้านค้า เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ ที่เข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

บุรีรัมย์ ตรวจสอบร้านค้า เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ ที่เข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
        วันนี้ (19 ม.ค.65) เวลา 09.00 น. นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตลาดไนท์บาร์ซา และตลาดค้าส่งค้าปลีก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเข้าทำการตรวจสอบร้านค้า ที่ได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน โดยเข้าตรวจสอบร้าน เจ้แสงหมูสด ซึ่งเป็น 1 ใน 7 จุดจำหน่าย หรือเป็นเขียงหมู และ ร้านแสงทองฟาร์ม ซึ่งจำหน่าย ไข่ไก่ ทั้งราคาปลีกและราคาส่ง ตามมาตรการตรีงราคา ของกระทรวงพาณิชย์
      จากสถานการณ์เนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเกิดโรคระบาดอหิวาห์แอฟริกา หรือ ASF (African Swine Fever) ในปัจจุบันส่งผลให้ปริมาณหมูเป็นหายไปจากตลาดประมาณ  30 – 40 % ทั่วประเทศเหลือเพียงประมาณ 18 ล้านตัว ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงหมูที่พุ่งสูงขึ้น เป็นผลมาจากปัจจัยราคาพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ ราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนั้น สถานการณ์แนวโน้ม ราคาไข่ไก่ ก็มีราคาปรับตัวสูงขึ้นตามราคาหมูเนื้อแดง รวมไปถึงราคาเนื้อไก่สดชำแหละ ถือว่ายังปรับตัวสูงขึ้นไม่มาก และมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค
            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคบางราย เริ่มตัดสินใจหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ทางเลือกแล้ว นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางราย ยังคงกังวลถึงเนื้อหมูติดเชื้อ ซึ่งกรณีดังกล่าวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอยืนยันว่า เนื้อหมูสามารถบริโภคได้แต่ต้องปรุงสุกเท่านั้น ส่วนการควบคุมราคาขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อไก่ หรือไข่ไก่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบก่อนเลือกซื้อสินค้า
           รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การปิดป้ายแสดงราคา การกักตุนสินค้า และการปรับราคาสูงขึ้นผิดปกติ ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าในครั้งนี้ นอกจาก ตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว ยังมาให้กำลังใจ และขอบคุณ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการ“พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ในการจำหน่วยสินค้าราคาถูก และ ตรึงราคาสินค้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย 
       ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกซื้อหมูเนื้อแดงจากจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาประหยัด จำนวน 7 จุด ดังนี้ 1) เจ๊แสงหมูสด ตลาดไนท์บาร์ซา 2) ท้วมหมูสด ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 3) วันศิริอาหารสัตว์ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 4) สมพรหมูสดบ้านหนองไผ่น้อย 5) ยายเป้หมูสด ถนนสายคูเมือง และ 6) สมบัติหมูสด ทางเข้าบ้านตามั๊วะ และ อำเภอลำปลายมาศ ต.หินโคน อีก 1 จุด คือร้านเจ๊นางเขียงหมูสด 
            นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ทั่วประเทศ ให้ปรับราคาลดลง โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจะตรึงราคาอยู่ที่ฟองละ 2.90 บาท ไข่ไก่เบอร์ 0 ไม่เกินฟองละ 4.30 บาท เบอร์ 1 ไม่เกินฟองละ 4.00 บาท เบอร์ 2 ไม่เกินฟองละ 3.70 บาท เบอร์ 3 ไม่เกินฟองละ 3.50 บาท 
         หากพบว่ามีร้านใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีตามอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท นอกจากนี้หากผู้ประกอบการรายใด มีการกักตุนสินค้า ก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกัน และหากพบผู้ประกอบการรายใดฉวยโอกาสขึ้นราคาผิดปกติ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม