สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสร้างสุขทุกวันพุธ เพื่อฟื้นฟู เยียวยา เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสร้างสุขทุกวันพุธ เพื่อฟื้นฟู เยียวยา เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
    วันนี้(12 ม.ค.65) เวลา15.30 น. นายชัยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการลานวัฒนธรรม สร้างสุข ที่บริเวณลานด้านหน้าหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสุข สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม เป็นการช่วยฟื้นฟู เยียวยา ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ตลอดทั้งเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน
    สำหรับกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ  โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี การจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายชุมชนคุณธรรม อาทิ ผักปลอดสาร ผ้าทอมือ  ข้าวหอมมะลิ ลูกชิ้น อาหารเพื่อสุขภาพ ผลไม้ สิ้นค้าเบ็ตเล็ตและกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความแข็งแรง
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ กล่าวว่า  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ ร่างกาย และความยากลำบาก ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน รัฐบาล ได้มีนโยบาย ให้หน่วยงานภาครัฐจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่จะช่วยฟื้นฟู เยียวยา เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยการนำเอาวิถีวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มาดำเนินชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ในการสร้างความสุข สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยจะจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกรา 2565 เป็นต้นไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม