บุรีรัมย์ คัดเลือก “ผ้าซิ่นตีนแดงลายผังพนม” เป็นลายผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ คัดเลือก “ผ้าซิ่นตีนแดงลายผังพนม” เป็นลายผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ (11 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นางแสงเพชร  ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 โดยมีคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม 
 คณะทำงานได้พิจารณาคัดเลือกลายผ้า จาก ลายผ้าที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของบุรีรัมย์ ความทันสมัยของลวดลาย การนำไปใช้ประโยชน์  ความสามารถในการนำลายผ้าไปส่งเสริมต่อยอดในทางอุตสาหกรรมผ้า หรือการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
           ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ คัดเลือก ผ้าลาย “ผังพนม” ซึ่งมาจากรูปทรงมาจากผังของปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผ้าลาย ผังพนม ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้คิดค้นลาย และส่งเสริมให้มีการทอผ้าลายผังพนม มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งพบว่ากลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการทอผ้าลาย “ผังพนม” กระจายในพื้นที่อยู่แล้วทั้ง 23 อำเภอ        
           นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นว่า อัตลักษณ์หนึ่งของผ้าบุรีรัมย์ คือ ผ้าซิ่นที่มี หัวแดงตีนแดง หรือผ้าซิ่นตีนแดง ที่มีการขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย GI แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติ นำเสนอ ผ้าซิ่นตีนแดงลายผังพนม เป็นลายผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์
         วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในขั้นตอนต่อจากนี้ จะจัดทำข้อมูล ประกอบลายผ้า เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม