พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญสิ่งของและเงินพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอสตึก

วันนี้( 27 ต.ค.64) เวลา 14.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือเยียวชาพระราชทาน จำนวน 89,100 บาท ไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ครอบครัวของนายสมพร  พรมนัส อายุ 57 ปี และนางลิม  พรมนัส  อายุ 60 ปี (สามี-ภรรยา) อยู่บ้านเลขที่ 38 บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 ต.ชุมแสง อ.สตึก  ซึ่งทั้ง 2 คนได้ประสบสาธารณภัย "ฟ้าผ่า" ขณะนำวัวออกไปเลี้ยง บริเวณกระท่อมนาทางทิศเหนือของหมู่บ้านห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ซึ่งขณะนั้นได้มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง นายสมพร-นางลิม   พรมนัส  และนางสาวรถ แชะรัมย์ เพื่อนบ้าน ไปหลบฝนที่กระท่อมนา ได้เกิดฟ้าผ่า ทำให้นายสมพร-นางลิม   พรมนัส เสียชีวิตรวม 2 คน  ส่วนนางสาวรถ แชะรัมย์  เพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส  โดยมีนายชาญณรงค์  พรมนัส บุตรชายของผู้เสียชีวิต เป็นผู้แทนทายาทฯ รับมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้กำลังใจ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบสาธารณภัย กรณีฝ้าผ่าในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ไมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฟ้าฝ่าเสียชีวิต 1 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี  


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2506 จาเหตุการณ์วาตภัย แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อช่วยเหลือราฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้น เป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมาย เป็นเวลานานกว่า 49 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม