จ.บุรีรัมย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับตลาดปลอดโฟมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุน ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

จ.บุรีรัมย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับตลาดปลอดโฟมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุน ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
    วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับตลาดปลอดโฟมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุน ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามกานดำเนินการตามแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนตลาดปลอดโฟม  14 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง / เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ / เทศบาลตำบลอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ / เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ / เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง / เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย /  เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด / เทศบาลตำบลเจ้าพ่อขุนศรี อำเภอหนองกี่ / เทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง /  เทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก /  เทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย /  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ

        ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบนโยบายงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่ตลาดสดทุกอำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 22 ตลาด โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ช่วยดำเนินการขับเคลื่อนในครั้งนี้นั้น มีตลาดที่ดำเนินการตามนโยบายปลอดโฟม จำนวน 4 ตลาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน 14 แห่ง ขอขอบคุณและชื่นชมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ตลาดสด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตาม Buriram Eco city (บุรีรัมย์ปลอดโฟม) ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และครอบคลุมทุกตลาดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม