จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ


นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2564  ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กรอบวงเงินกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6 ราย และกรณีงบปกติ จำนวน 10 ราย พิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปี พ.ศ. 2564 และการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม