คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งกำหนดพื้นที่ควบคุม หลังจากพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม และมีผู้สัมผัสเสี่ยงเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งกำหนดพื้นที่ควบคุม หลังจากพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม และมีผู้สัมผัสเสี่ยงเป็นจำนวนมาก 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุม หลังจากพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มและมีผู้สัมผัสเสี่ยงเป็นจำนวนมาก 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ล่าสุดได้พบผู้ติดเชื้อที่ บ้านระเบิก หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 ราย  โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดพื้นที่ควบคุม ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บริเวณบ้านระเบิก หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเด็กเล็ก ที่ประชุมยังได้สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องออกไปอีกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม