คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดพื้นที่ควบคุมพร้อมเปิดโครงการ “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” " มีข้าวกิน หมอมีให้ กักตัวครบ จบด้วยวัคซีน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดพื้นที่ควบคุมพร้อมเปิดโครงการ “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” " มีข้าวกิน  หมอมีให้  กักตัวครบ  จบด้วยวัคซีน
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดพื้นที่เสียง แต่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในพื้นที่ การออกประกาศ ข้อกำหนด หรือมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ 
      ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 เมื้อวานนี้ (13 ก.ค. 64) เวลา 15.30 น. ที่ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องกำหนดพื้นที่ควบคุม โดยกำหนดห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มบ้านเสม็ด หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 รวมถึงบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  หลังจากตรวจพบผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 38 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก 
       พร้อมกันนี้ ได้กำหนดจะดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ต่อไป 
        นอกจากนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ได้กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง บุคคลซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายต้องผ่านศูนย์คัดกรองประจำหมู่บ้าน หรือผ่านการคัดกรองของเจ้าพนักงานควบคุมอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และให้แจ้งลูกหลานคนบุรีรัมย์ หากจะกลับบ้าน ให้ผ่านกระบวนการ มาตรการต่าง ๆ ตามโครงการ “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” มีข้าวกิน  หมอมีให้  กักตัวครบ จบด้วยวัคซีน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม