กองทัพอากาศจัดเครื่องบินบินลำเลียง C-130 สนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ สู้ภัย COVID-19


วันนี้ (14 ก.ค.64) พลอากาศโท ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ และหัวหน้าคณะโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนโครงการ โดยจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) ในการช่วยลำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเชื่อมโยงสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้มีแหล่งจำหน่ายซื้อ-ขาย และมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  โดยมี นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ธนาคาร ธกส.บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด (สกต.บุรีรัมย์)  ให้การต้อนรับ และส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ “สกต.บุรีรัมย์” ขึ้นเครื่องบิลำเลียง C-130 ไปยังจังหวัดกระบี่


สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ โดยนำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวมะลิดีด ข้าวมะลิหัก ข้าวไรเบอร์รี่ และน้องข้าวหอม Arice ปริมาณรวม 12.3 ตัน นำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กระบี่ จำกัด  ได้แก่ สับปะรด กะปิ ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาเสียบ หอยแมลงภู่ตากแห้ง ปลาเค็มผ่า ปลาหวาน หอยกะพงแห้ง ปลาทูหอมเค็ม ปลาทูมันเค็ม ปลาอินทรีย์เค็ม และปลาจวดเค็ม ปริมาณรวม 6 ตัน มาแลกเปลี่ยนกัน โดยจะวางจำหน่ายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ การแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ 


       ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศมีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อจะให้ความช่วยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจบินนำส่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและอาหารทะเลแปรรูป ระหว่างจังหวัด จะช่วยให้มีการหมุนเวียนของสินค้าและกระแสเงินสด ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19 รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขโดยเร็ว
นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  เป็นครั้งที่ 2 ที่กองทัพอากาศได้ให้การสนับสนุน เครื่องบินลำเลียงสินค้าเกษตร ระหว่าง 2 จังหวัดให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนได้บริโภคสินค้า อาหาร ที่มีความสดใหม่ ซึ่งจะมีการวางสินค้าจำหน่ายที่บริเวณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดระนอง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สินค้าวางจำหน่ายหมดภายในวันเดียว ต้องขอบคุณกองทัพอากาศที่สนับสนุน 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม