รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่อำเภอคูเมือง

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่อำเภอคูเมือง
      วันนี้ ( 12 ก.ค. 64)  เวลา 14.00น. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน สถานที่กักตัว (Local Quarantine) เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 และการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล  พร้อมทั้งนโยบายมาตรการด้านสาธารณสุข สู่การปฏิบัติบริการจัดการในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่อำเภอคูเมือง โดยมี นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุข  องค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
          สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลอย่างรวดเร็ว ทำให้ศูนย์บริหารสานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มุ่งสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ โดยการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานหยุดก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน  แต่ก็ยังมีการเดินทางกลับส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในหลายจังหวัด รวมถึงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังพบการติดเชื้อจากกลุ่มผู้เดินทางกลับ และระบาดลงสู่บุคคลในครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน เริ่มแร่สู่เด็กนักเรียนและสถานศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม