จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 มีอุบัติเหตุสะสม 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 มีอุบัติเหตุสะสม 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
วันนี้ (18 เม.ย. 67)  นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2567 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง  ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่เจ็ดของการณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ  มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการด้ายการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  การรายงานผลการตั้งด่านชุมชน และการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลในห้วง 11 – 17  เมษายน 2567  ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีอุบัติเหตุสะสม 3 ครั้ง มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 7 คน มีผู้เสียชีวิต 4 คน  ในท้องที่อำเภอสตึก และอำเภอพุทไธสง 
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันดำเนินการตามมาตรการรณรงค์และลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 กันอย่างเข้มข้นทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ลดลง ไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเร็วรถในถนนเส้นหลักเส้นรอง การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในหมู่บ้านตำบล ทำให้คนออกไปนอกพื้นที่น้อยลง รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ให้ความร่วมมือไม่ออกมาวิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ ได้ตระหนักในการดำเนินงานต่างๆได้รวดเร็ว
ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังตรวจตราผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มข้น ทั้งการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมทั้งตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ระหว่างเดินทาง
ให้ขนส่งจังหวัดและหัวหน้าสถานีขนส่ง ตรวจสภาพและความพร้อมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยตรวจระดับปริมาณแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ตลอดจนดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่ง และจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะ ให้เพียงพอเพื่อส่งต่อประชาชนผู้ใช้บริการถึงที่หมายอย่างปลอดภัย  เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย ยานพาหนะ และระบบสื่อสารให้พร้อมในการปฏิบัติงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1669 ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม