พาณิชย์บุรีรัมย์ จับมือหลายจังหวัดจัดงาน “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @บุรีรัมย์” เพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีประชาชนไปเลือกชม เลือกชิม เลือกช็อป อย่างต่อเนื่อง

พาณิชย์บุรีรัมย์ จับมือหลายจังหวัดจัดงาน “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @บุรีรัมย์”  เพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีประชาชนไปเลือกชม เลือกชิม เลือกช็อป อย่างต่อเนื่อง
    เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66  นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @บุรีรัมย์” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคอีสาน จัดขึ้น ตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสทางการค้า สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-20.00 น. ที่บริเวณ Event Hall โซนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรมพาณิชย์ชวนช็อปของดีภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมที่นำกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ SME วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  และในภาคอีสานได้ออกมาทำการตลาด ออกมาทดลองตลาดใหม่ เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพดีและมีมาตรฐานสูง ที่สามารถสู้กับกลุ่มของที่อื่นได้ ถ้ามีการจัดกิจกรรมประจำเชื่อว่าแต่ละเดือนจะมีเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่จังหวัดหลายสิบล้านบาท ในวันข้างหน้าได้วางเป้าหมายไว้ว่าในแต่ละเดือนถ้า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าลวดลายต่างๆ ระดับพรีเมี่ยม ของจังหวัดบุรีรัมย์ ออกสู่ท้องตลาด ซึ่งได้ทำลายผ้าอัตลักษณ์แต่ละอำเภอทั้งหมดแล้ว เชื่อว่าในแต่ละเดือนจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีเงินหมุนเวียนถึงเดือนละ 50 ล้านบาท ในจังหวัดบุรีรัมย์
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม