บุรีรัมย์ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุและ ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคในพื้นที่อำเภอ สตึกและอ.บ้านด่าน

บุรีรัมย์ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผู้สูงอายุและ ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคในพื้นที่อำเภอ สตึกและอ.บ้านด่าน
       วันนี้ ( 7 มิ.ย. 64)  เวลา 09.30 น.นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้กับผู้สูงอายุ- และประชาชน 7 กลุ่ม โรคประจำตัว ในท้องที่อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน  โดยมี นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสังเกตการณ์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดทั้งติดตามการปฏิบัติและบริหารจัดการวัคซีนฯ ซิโนแวค(Sinovac) และแอสตร้าเซเนก้า(AstraZenaca) ให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 ส่วนบรรยากาศทั่วไป มีผู้สูงอายุ และประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เดินทางไปรับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการนัดหมายล่วงหน้าไว้แล้ว  และได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ไปอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งแต่การจัดการด้านจราจร  จุดคัดกรอง จุดแจกบัตรคิว ซักประวัติวัดความดัน รอฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีน สังเกตอาการ และการแพทย์ฉุกเฉิน    
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม