จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2565/2566 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอำเภอประโคนชัย กวาดเรียบทุกรางวัล พร้อมส่งเป็นตัวอย่างเข้าประกวดในระดับประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2565/2566  เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอำเภอประโคนชัย กวาดเรียบทุกรางวัล พร้อมส่งเป็นตัวอย่างเข้าประกวดในระดับประเทศ
วันนี้ (9 ก.พ.66 ) ที่ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรี นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2565/66 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานชมรมโรงสีข้าว และผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้น  เพื่อคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิประเภทเกษตรกรรายบุคคล  และประเภทกลุ่มเกษตรกร ส่งเข้าประกวดข้าวหอมมะลิประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2565/66  คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ส่งเข้าประกวด โดยพิจารณาจากคุณภาพ ซึ่งจะต้องไม่มีข้าวอื่นปลอมปนเมล็ดมันวาว แข็งแรง ความยาวสม่ำเสมอ
โดยผลการตัดสิน ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายสุพิศ  ออมนะภา เกษตรกรชาวตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางเจียม   ทำนา เกษตรกรชาวตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางพรทิพย์  เทียมสุข เกษตรกรชาวตำบล จรเข้มาก อ.ประโคนชัย และ รางวัลชมเชย ได้แก่นายสะอาด  ทำนา เกษตรกรชาวตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย
ส่วนประเภท กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่จรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย รองชนะเลิศ1 ได้แก่ กลุ่มข้าวอินทรีย์ดินภูเขาไฟ  ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย  รองชนะเลิศ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 6 บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย   โดยผู้ชนะเลิศ ในระดับจังหวัด จะได้รับมอบโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า การจัดประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีกับตัวเกษตรกรเอง ทำให้ข้าวมีราคาดีขึ้น สำหรับเกษตรกรที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ ก็จะส่งประกวดระดับประเทศต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม