จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย

จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย 
 วันนี้ (17 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายจำเริญ  แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์     เป็นประธาน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ่อค้า ประชาชน  ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่  17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี  เพื่อให้ปวงชนชาวไทย น้อมรำลึกและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการปกครองอาณาจักรไทยให้เจริญรุ่งเรื่องหลายด้าน อาทิ ด้านการทหาร ทรงแผ่พระราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างขวาง, ด้านการปกครอง ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก ทรงให้คำแนะนำสั่งสอน ทรงใกล้ชิดดั่งบิดาและบุตร ,ด้านศาล ทรงพระราชทานความยุติธรรม ทรงใส่ใจในทุกข์สุขของประชาชน มีกระดิ่งให้ประชาชนลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้ทุกเวลา, ด้านวรรณคดี ทรงประดิษฐ์อักษรไทย อันเป็นรากฐานของหนังสือไทย, ด้านศาสนา พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และด้านการทำนุ บำรุงบ้านเมือง ทรงสนับสนุนด้านการค้าและการพาณิชย์ ทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม และสร้าง ศาสนวัตถุและที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสื่อไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม