จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

วันนี้(14 ม.ค.66) นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระเทพปริยัตยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน เป็นการร่วมกันถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ  รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครอบครัวและญาติของผู้ที่เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยความปลื้มปีติเป็นจำนวนมาก


หลังจากนี้ พระภิกษุทั้ง 99 รูป ที่ผ่านการบรรพชาอุปสมบทถวายพรชัยมงคลฯ จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัยอบรมปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นระยะเวลา 15 วัน จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ วัดกลาง(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม