โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดทีมแพทย์ พยาบาลออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีน ลดอัตราการป่วยจากไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดทีมแพทย์ พยาบาลออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีน ลดอัตราการป่วยจากไข้หวัดใหญ่
เมื่อวันที่  5 ม.ค. 66 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  แพทย์ – พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกไปให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ปองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือ ภาวะที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย  และเป็นการอำนวยความสะดวก ลดความแออัดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดทั้งบุคลากรของส่วนราชการ ในการไปรับการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล  มีบุคลากรของส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นักเรียน นักศึกษา ทยอยเดินทางไปรับบริการอย่างต่อเนื่อง
แพทย์หญิงอมรา ปาปะเก แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในครั้งนี้เป็นบริการของโรงบาลบุรีรัมย์แบบเชิงรุก ที่เล็งเห็นว่า โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มกลับมาระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือภาวะที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ซึ่งกลุ่มที่ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน   จะเป็นกลุ่ม 608 กลุ่มคนสูงอายุ  มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มนี้ไปแล้ว  และการให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งปกติวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องมีการฉีดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทุก  6 เดือน - 1 ปี  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารจอดรถ หรือติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย  ส่วนคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้นก็สามารถเข้ารับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม