จ.บุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

จ.บุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่       ต.หนองแวง อ.ละหานทราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
วันนี้ (24 พ.ย.65) นายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยนายพิเชษฐ     พืดขุดทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตชต. หน่วยทหาร ส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล อาทิ การให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการเวชกรรมฟื้นฟู และมอบกายอุปกรณ์ บริการซ่อมแขน-ขาเทียมให้ผู้พิการ ซ่อมกายอุปกรณ์ บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
นอกจากนั้นแล้วส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก ซึ่งตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ตามแนวชายแดน เป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานราชการ มีการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  เสื้อผ้า ให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน การให้บริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ทำหมันสุขนัขและแมว การจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  ให้คำแนะนำแรงงาน ด้านอาชีพ การช่วยเหลือทางสังคม การช่วยเหลือด้านกฎหมาย บริการให้คำปรึกษาที่ดิน ส.ป.ก.และมอบเอกสารสิทธิ์  บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  บริการตัดผม และอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ ให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม