จังหวัดบุรีรัมย์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
    วันนี้(22 พ.ย. 65) นายอดิศร  นุชดำรง  หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13 และนายสุวิทย์  วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) พร้อมทั้งติดตามความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปี พ.ศ.2566 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอพื้นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการแก้ไขภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เช่นโครงการขุดลอกสระน้ำลำห้วย และโครงการบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ อำเภอหนองกี่ อำเภอสตึก  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านใหม่ไชพจน์ จำนวน 45  โครงการ งบประมาณที่ใช้กว่า 21 ล้านบาท
    ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 26 โครงการ งบประมาณกว่า 12 ล้านบาทและโครงการสำรองจำนวน 11 โครงการ งบประมาณกว่า 5 ล้านบาท รวม 37 โครงการ กรอบงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์   อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอหนองกี่ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอสตึก ซึ่งคาดว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน2,000 ครัวเรือน จำกว่า 7,000 คน พื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 2,000 ไร่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม