ส่วนราชการในบุรีรัมย์ เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวเปลือกไล่ความชื้นหลังเก็บเกี่ยว ลดปริมาณตากบนถนนสาธารณะที่เสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุ

ส่วนราชการในบุรีรัมย์ เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวเปลือกไล่ความชื้นหลังเก็บเกี่ยว ลดปริมาณตากบนถนนสาธารณะที่เสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุ
    วันนี้ (18 พ.ย. 65) นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในระยะนี้ เกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ชาวนาจะนำข้าวเปลือกไปตากผึ่งแดดให้แห้ง เพื่อลดความชื้น ก่อนที่จะนำไปขาย หรือนำไปเก็บรักษาไว้สำหรับบริโภค หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาล แต่ในระยะนี้พบว่าในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ มีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ตลอดสัปดาห์ จึงทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้นสูง และต้องใช้เวลาในการตากผึ่งแดดหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรชาวนาประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเรื่องสถานที่ตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้นไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงนำข้าวเปลือก ไปตากตามริมสองฝั่งถนนสาธารณะกันมากขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายและเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ได้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการตากข้าว มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและไม่ขัดต่อกฎหมาย จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ประสานไปยังทุกภาคส่วน ผ่านทางที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่งทั้ง 23 อำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรจังหวัด ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล วัด โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีพื้นที่เป็นลานปูน ได้เปิดพื้นและอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกษตรกรชาวนาได้นำข้าวเปลือกไปตากในพื้นที่นั้นๆ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินภารกิจของสถานที่นั้น
ส่วนบรรยากาศที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ได้มีการเปิดสถานที่ อนุญาตให้เกษตรกรชาวนานำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้น ภายในลานปูนหน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ซึ่งได้มีเกษตรกรชาวนาที่ทราบข่าวทยอยนำข้าวเปลือกมาตากกันอย่างต่อเรื่อง รวมถึงสถานที่ราชการต่างๆ และศาลาประชาคมในหมู่บ้าน ก็ได้มีเกษตรกรชาวนานำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้นเช่นเดียวกัน ส่วนหน้าที่ในการดูแลรักษาข้าวเปลือก หรือทรัพย์สินยังคงเป็นของเกษตรกรเองที่จะไม่ให้เกิดความเสียหาย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม