จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
    วันนี้(14 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด ราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง และตัวแทนเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตระหนักดีว่า พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการเอนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลายจวบจนปัจจุบัน
    นอกจานั้นภายในบริเวณการจัดงานได้มีนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประวัติความเป็นมาตำนานแห่งฝน พระอัจฉริยะภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นฝนหลวง ตำราฝนหลวงพระราชทาน รางวัลและเกียติบัตรต่างๆ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย  สร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้รับความสนใจจากส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก
    ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี  เป็น“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม