เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงาม

เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงาม
    วันนี้ (16 ก.ย. 65) นายกันวลินทร์   เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ที่ กุดน้ำใส บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินงานระหว่างวันที่ 15- 16 กันยายน 2565  โดยมี ส่วนราชการ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์  ตำรวจภูธรสตึก นายกเทศมนตรีตำบลสะแก พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ประชาชนจิตอาสา ทั้ง 13 หมู่บ้าน ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา วัชพืชที่กีดขวางทางน้ำป้องกันน้ำท่วม และตื้นเขิน รวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำสาธารณะให้สะอาดสวยงาม สนองประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวา วัชพืช เก็บขยะที่กีดขวางทางน้ำ ที่กุดน้ำใส ในพื้นที่เทศบาลตำบลสะแก รวมกับตำบลข้างเคียงรวมกว่า 70 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลลงสู่ลำน้ำมูล และใช้เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ซึ่งสภาพปัจจุบัน มีปริมาณผักตบชวาจากหลายพื้นที่ไหลมารวมกันในปริมาณที่หนาแน่น  โดยใช้กำลังคนจิตอาสาและเครื่องจักรนำผักตบชวาขึ้นแหล่งน้ำ ให้กลับมามีความสะอาดสวยงาม รักษาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นเหมาะสมกับการนำไปผลิตน้ำประปา ซึ่งทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจทำงานจนงานสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และด้วยความสำนึกในประมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เรา ทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 3 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม