จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
           วันนี้ (12 ส.ค.65) เวลา 09.00  น. นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ศาสนิกชนทั้ง 3 ศาสนา เข้าร่วมในพิธี
         โดยพิธี ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามด้วยพิธีกรรมทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ดังนี้
      ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยผู้นำศาสนาอิสลาม นำประกอบพิธีดุอาร์ขอพร และศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพระเจ้า ตามลำดับ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม