เทศกาลภูเขาไฟกระโดง

เทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ เริ่มจัดวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 เป็นปีแรก  และจัดขึ้นต่อเนื่องในระหว่างเดือน  ธันวาคม - มกราคม ทุกปี   บนวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความเป็นมา ของการเกิดและการดับของภูเขาไฟ และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัด ผ่านสื่อผสม แสง สี เสียง

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว จำนวน 6 ลูก ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟคอก ภูเขาไฟหลุบ ภูเขาไฟไปรบัด และภูเขาไฟกระโดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ที่ยังคงสภาพปากปล่องภูเขาไฟที่ชัดเจน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar