ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป #สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 6 อัตรา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1)
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน #สำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 6 อัตรา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2)
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  6 อัตรา  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3)
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar