จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 พาณิชย์บุรีรัมย์ จับมือหลายจังหวัดจัดงาน “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @บุรีรัมย์” เพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีประชาชนไปเลือกชม เลือกชิม เลือกช็อป อย่างต่อเนื่อง ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 องค์กร ๆ ละ 100,000 บาท ในการประชุมกรมการจังหวัด ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบประกาศเกียรติคุณในการค้นหาลายผ้าอัตลักษณ์ประจำอำเภอ จำนวน 23 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ มอบโล่ให้แก่ชุมชนคุณธรรมฯ ที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ชุมชน

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งหินตัด
ลูกชิ้นยืนกิน
กาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ชุมพล
ร้านกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ชุมพล
ผัดไทยห้วยราช
ผัดไทยห้วยราช

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
gininfo