จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 มีอุบัติเหตุสะสม 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ นำแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร กพ “การงานก้าวหน้า ค้าขายเพิ่มพูน” จำนวน 301 หมายเลข ไปประกอบพิธีอธิฐานจิตและเจิม โดยเกจิอาจารย์ดัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ประมูลได้ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย สุขใจ ห่างไกลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งหินตัด
ลูกชิ้นยืนกิน
กาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ชุมพล
ร้านกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ชุมพล
ผัดไทยห้วยราช
ผัดไทยห้วยราช

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
gininfo