จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร  รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567
วันนี้ (18 เม.ย.67) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567  ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัด  โดยมีนักเรียนชั้น ม. 3 และกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 จากโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน 17 ราย   ทั้งนี้ คณะกรรมฯ ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์พูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครองผู้นำชุมชน เพื่อเก็บข้อมูล รายละเอียดและข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์  ศึกษาธิการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการสึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ร่วมพิจารณา คัดเลือกส่งรายชื่อให้ศึกษาธิการ ภาค 13 (นครชัยบุรินทร์) กลั่นกรองในระดับภาคต่อไป 
สำหรับโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ส) อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทย ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษามัธยมปลาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจน จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็นความต้องการ ตามความสามารถของแต่ละคน และเข้าสู่การมีอาชีพอย่างมั่นคง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม