จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กำจัดผักตบชวาคลองชุมเห็ด เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กำจัดผักตบชวาคลองชุมเห็ด เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี
วันนี้ (22 ก.พ.67) เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด จิตอาสาพระราชทาน ตลอดทั้งประชาชนที่มีจิตอาสา  ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในลำห้วยชุมเห็ด  ท้ายหมู่บ้านออมทรัพย์พาวิลเลี่ยน หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี  24 กุมภาพันธ์ 2567 และสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
โดยจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา  ต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งพื้นที่ช่วยกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำที่มีปริมาณหนาแน่น  กีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช ตามแนวลำห้วยชุมเห็ด  โดยใช้กำลังคนและเครื่องจักร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งลำห้วยชุมเห็ดนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายที่มีความสวยงามต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม