จังหวัดบุรีรัมย์ มอบโล่ให้แก่ชุมชนคุณธรรมฯ ที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ชุมชน

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบโล่ให้แก่ชุมชนคุณธรรมฯ ที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ชุมชน 
    วันที่ 29 พ.ย.66 ที่หอประชุมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ชุมชนคุณธรรมฯ ที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนมาเสริมสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ และตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเสนอเข้ารับโล่ตามโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการคัดเลือก พร้อมทั้งประเมินชุมชนคุณธรรมฯ ที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนคุณธรรมฯที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน(บ้านหินโคน) ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ และมีศักยภาพในการเปิดพื้นที่ร่วมกับชุมชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม