จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ “เร่งรัดการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล”

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ “เร่งรัดการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล”
    วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 11/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการขับเคลื่อนปฎิบัติการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนำเสนอ ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มอบนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ครอบคลุมในทุกมิติและได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการทำงานทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านข้อมูล พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต่อไป  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.สนง.ปปส. ภาค 3 , ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ , หัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอทุกอำเภอ , ผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม