รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมชูนโยบายผลักดันผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมให้ถูกในคนรุ่นใหม่ และดังไกลไปทั่วโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมชูนโยบายผลักดันผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมให้ถูกในคนรุ่นใหม่ และดังไกลไปทั่วโลก
    วันนี้ (24 พ.ย. 66) นายไชยา  พรหมา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศรัญญู  พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม คณะผู้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มทอผ้าไหม ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายปิยะ  ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้การต้อนรับ โดยได้เข้าเยี่ยมชมพบประพูดคุยกับชาวบ้านสนวนนอก ตามฐานการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ฐานเรียนรู้เครื่องจักสาน กระดิ่งไม้ ฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหม ตั้งแต่ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกย้อม การทอด้วยลวดลายต่างๆ และการแปรรูป
นายไชยา  พรหมา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้เกษตรกรทุกสาขาอาชีพ รู้สึกประทับใจได้เห็นผลงานฝีมือของชาวบ้านสนวนนอก แห่งนี้ ที่ได้นำภูมิปัญญาที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่น สู่รุ่น ในด้านการปลูกหล่อนเลี้ยงไหม สาวไหม การฟอกย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม และสินค้าของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็น Soft Power ของไทย  แต่อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพเกษตรกร และสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตรังไหมลดลง ปริมาณเส้นไหมไม่เพียงพอ ทำให้การประกอบอาชีพเลี้ยงไหมลดลง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้ตลาดนำการผลิต ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ดูแลรักษาง่าย ทันมัยโดนใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  จึงอยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้รัฐบาลนี้ จะวิจัยและพัฒนาต่อยอดโดยใช้นวัตกรรม คิดค้นให้ผ้าไหมใส่แล้วหล่อ ใส่แล้วสวย ใส่แล้วโมเดิร์น ส่วนผสมต่างๆก็ต้องมีการพัฒนาใส่แล้วไม่ร้อน ใส่แล้วดูแลรักษาง่ายลบล้างความเชื่อเดิมๆ  รายได้ต้องเพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้  และเมื่อผลิตมาแล้วสามรถเชื่อมต่อผู้ประกอบการ นักธุรกิจให้นำสินผ้า หรือผ้าไหมไปอยู่ในสินค้าแบรนด์ดังๆ ของต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผ้าไหม หรือผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมได้รับความนิยมของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม