กองทุนการออมแห่งชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หวังให้เด็กในวัยเรียนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีเงินออมขั้นต่ำ 50 บาท สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ

กองทุนการออมแห่งชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม  กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน  ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หวังให้เด็กในวัยเรียนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีเงินออมขั้นต่ำ 50 บาท สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ
    วันนี้ (23 พ.ย. 66) กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมวัยนัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน มีนางสาว จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ผู้แทนจากธนาคาร ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตลอดทั้งนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
สำหรับการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการออมก่อนใช้และใช้จ่ายอย่างพอเพียง เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ ให้นักเรียนได้มีการวางแผนทางการเงินบริหารเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่ง กอช. เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ผลตอบแทนที่ดี และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท ต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน
ส่วนช่องทางการออมเงิน ปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัคร ส่งเงินออมต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช. ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนอาทิ แอปพลิเคชัน กอช., ไลน์ กอช., แอป K PLUS, แอป Krungthai NEXT และแอป Mymo GSB
ในปี 2565 ที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมกับ กอช. ผ่านเสมียนตราอำเภอ และตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หน่วยรับสมัครสมาชิกและเครือข่าย กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก กอช. สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2565 ทั้งสิ้น 81,739 คน ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2566 มีสมาชิกทั้งสิ้น 501 คน มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ สมัครเป็นสมาชิก กอช. อีกจำนวน 7,146 คน และมีเป้าหมายการสร้างตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 2,549 คน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการออมเงินกับ กอช. แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งการรับสมัครสมาชิกส่งเงินออมสะสม และออมต่อเนื่อง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม