จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
    วันนี้ (14 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรม ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง และตัวแทนเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตระหนักดีว่า พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการเอนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลายจวบจนปัจจุบัน
        ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี  เป็น“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม