อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 มีเรือกว่า 40 ลำร่วมชิงชัย เพื่อชิงความเป็นจ้าวแห่งยุทธจักรลุ่มน้ำมูล ระหว่าง 4-5 พ.ย.นี้

อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 มีเรือกว่า 40 ลำร่วมชิงชัย เพื่อชิงความเป็นจ้าวแห่งยุทธจักรลุ่มน้ำมูล ระหว่าง 4-5 พ.ย.นี้ 
วันนี้ 4 พ.ย.66 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 ซึ่งอำเภอสตึก ร่วมกับ อบต.และเทศบาลในเขตพื้นที่ อ.สตึก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.2566 ที่บริเวณลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีทีมเรือจากทั่วประเทศกว่า 40 ลำ ร่วมแข่งขันจำนวนมาก ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างจังหวัด รวมถึงชาวต่างชาติ เดินทางมาร่วมชมและเชียร์แน่นริมฝั่ง 2 ลำน้ำมูล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตความผูกพันกัน ระหว่างผู้คนชาว อ.สตึก กับวิถีในชลมารคมาอย่างเนิ่นนาน อันสะท้อนให้เห็นจากวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสมอให้คงอยู่สืบไป เช่นประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ที่เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบบริเวณแม่น้ำมูล อ.สตึก ที่เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ 
ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 เนื่องจากแต่เดิมชาว อ.สตึก ที่อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูล ใช้เรือเป็นพาหนะสัญจร การคมนาคมที่สำคัญที่สุดในด้านการทำการเกษตรกรรม ธุรกิจการค้า รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งชีวิตนี้หลังฤดูการทำนาชาวบ้านจะนำเรือมาแข่งขันกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคี และพัฒนาเป็นงานประเพณีสำคัญของส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เรื่อยมาจนปัจจุบัน
     สำหรับปีนี้ (พ.ศ.2566) ทางคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฯ  แบ่งประเภทเรือเข้าแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทเรือไม้ ก. (ไม่เกิน 55 ฝีพาย) มีเรือดังชนิดแชมป์ชนแชมป์มาร่วมแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล ประเภท เรือไม้ ข. (ไม่เกิน 40 ฝีพาย) มีเรือดังจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประเภทเรือโลหะ (เรือท้องถิ่นไม่เกิน 36 ฝีพาย ) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม