สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานมหกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ท้องถิ่นอีสานใต้ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรมชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบุรีรัมย์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานมหกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ท้องถิ่นอีสานใต้ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรมชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบุรีรัมย์
วันนี้ ( 24 ก.พ.66) เวลา 18.00 น.  นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลบ้านบัว องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ.66 ที่บริเวณตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (ถนนเซราะแอง) ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น (5F) มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
     ภายในงานได้มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 3 จังหวัดอีสานใต้ ประกอบด้วย บุรีรัมย์ นครราชสีมา  และสุรินทร์ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จ.บุรีรัมย์ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานนี้นอกจากจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านของ จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ อีกทั้งยังมีการเปิดพื้นที่ให้ชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม มาร่วมสาธิตและจำหน่ายภายในงาน เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (ถนนเซราะแอง) ซึ่งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำ ที่มีบรรยากาศสวยงามอีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม