☀☀ เชิญชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ส่องลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน ของปราสาทหินพนมรุ้ง 4 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 พระอาทิตย์ตก 5 - 7 มี.ค. นี้

☀☀ เชิญชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ส่องลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน ของปราสาทหินพนมรุ้ง 4 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 พระอาทิตย์ตก 5 - 7 มี.ค. นี้
.ทุกปีจะเกิดปรากฏพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ส่องลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน ของปราสาทหิน จำนวน 4 ครั้งต่อปี และจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นประจำทุกปี
.📌 ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้น - ตก 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง
.ครั้งที่ 1 พระอาทิตย์ตก วันที่ 5-7 มีนาคม เวลาประมาณ 18.15 น.
ครั้งที่ 2 พระอาทิตย์ขึ้น วันที่ 3-5 เมษายน เวลาประมาณ 06.03 น.
ครั้งที่ 3 พระอาทิตย์ขึ้น วันที่ 8-10 กันยายน เวลาประมาณ 05.57 น.
ครั้งที่ 4 พระอาทิตย์ตก วันที่ 5-7 ตุลาคม เวลาประมาณ 17.55 น.
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม