วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกับภาคเอกชน เปิดศูนย์อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ โดยนำคณะครู นักเรียนนักศึกษา มาให้บริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่ออำนวยความความสะดวกแก่ประชาชนและผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 ที่บริเวณลานสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท เอ.บี.ปิโตรเลียม จำกัด ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท เอ.บี.ปิโตรเลียม จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยการนำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ออกมาให้บริการด้านการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาการขัดข้องของเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุงรถยนต์ และบริการต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะของประชานและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ทั้งขาไปและขากลับได้เดินทางด้วยความปลอดภัย รวมถึงยังเป็นจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการเดินทาง ซึ่งยังจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย 


 นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กล่าวว่าโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่นี้ นอกจากเป็นช่วยเหลือซ่อมแซมยานพาหนะ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จากความบกพร่องของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ยังมีบริการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ซึ่งยังถือเป็นการเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง และยังถือเป็นการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอีกด้วยซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ โดยจะมีคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ มาคอยให้บริการตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุงยานพาหนะ การให้บริการข้อมูลเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และบริการน้ำดื่มแก่ประชาชนกับนักท่องเที่ยวที่เดินผ่าน หรือพักแวะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดทั้ง 7 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ของวันที่ 29 ธ.ค.64 ท่านมาจนถึงวันที่ 4 ม.ค.2565
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar